God op de schop

Als ViaKlank schijn ik licht op wat er gezien en gehoord wil worden. Delen waar we liever niet naar willen kijken, omdat het dan misschien ongemakkelijk wordt. Het is mijn doel dat de verbinding met de Bron weer gevoeld wordt. Dat het besef groeit dat we allemaal één en verbonden zijn.

De Bron is het Leven zelf, ook wel God genoemd. Ik ben door mijn ouders opgevoed met een bepaalde afkeer tegen God. De toelichting hierbij was o.a. “de meeste oorlogen hebben hun grondslag in meningsverschillen over God”, zonder het geloof zijn we beter af.

God is inmiddels geen aantrekkelijk woord meer in deze tijd. Kerken lopen leeg. Toch ben ik op ontdekkingstocht gegaan naar God. Mijn ouders hebben gelijk dat veel geweld in verband staat met het geloof. Maar Ik kwam erachter dat het “ons beeld OVER” God is (religie), dat ons in moeilijkheden gebracht heeft. Niet God zelf. We kunnen nu wel weg lopen van God, maar het geloof in God voor duizenden jaren, heeft zijn sporen na gelaten.

Ik vind het interessant om te zien, hoe het (voormalige) geloof nog steeds het fundament vormt van hoe onze huidige beschaving is opgebouwd. De materie die ik hier deel zal voor veel mensen stevige koek zijn, het is niet iets om vluchtig doorheen te lezen. Ik hoop je tot denken aangezet te hebben of tot het stellen van je eigen vragen. Zodat we bewust onze koers kunnen zetten in het scheppen van een nieuwe wereld Na Corona. 

Stel je wilt met de auto navigeren van A naar B en je rijdt in de richting van C, dan kom je niet op bestemming aan. Stel dat de wereldbestemming B inhoudt; een wereld vol liefde en harmonie en respect voor alles wat leeft. Volgens mij zijn we dan bij C uitgekomen. De meeste van onze acties hebben niet gewerkt om het doel B te bereiken. Corona geeft ons de kans om een andere richting uit te gaan. Laten we dan eerst de kaart bekijken met de routes.

Lees verder “God op de schop”

Tips voor een prettige aanraking

Elkaar aanraken is ‘een ding’ geworden. Vanuit mijn werk als CRDL adviseur zet ik zorgmedewerkers aan om cliënten vaker met liefdevolle aandacht aan te raken. De meeste mensen worden namelijk te weinig aangeraakt. En dat geldt niet alleen in de zorg!

Waarom raken we elkaar eigenlijk zo weinig aan?

Velen vinden het spannend. Misschien omdat je het niet mee hebt gekregen van je eigen ouders of je omgeving. Of omdat je er negatieve ervaringen mee hebt gehad.

De “me too” beweging heeft ook tot voorzichtigheid geleid. Alleen zoals ik het zie, tot overdreven voorzichtigheid bij de mensen die geen kwaad bedoelen, terwijl de mensen met verkeerde intenties heus wel door gaan met hun gedrag.

“Me Too” had als intentie om te laten zien hoe vaak seksueel geweld voor komt. We weten nu dat dat (helaas) vaak is.

En wat dan nu?

Hierbij doe ik een oproep om niet door te schieten naar afstandelijkheid.

Lees verder “Tips voor een prettige aanraking”

Cadeautip voor je dierbare met dementie

Wat geef jij jouw partner/oma/moeder/broer etc met dementie (met Kerst) cadeau? Ik zou een belevenis cadeau geven.

Maak de belofte dat je op visite gaat en dat je open staat voor nieuwe vormen van contact.

Onderstaande video heeft mij tot tranen ontroerd! Het laat zien hoe iemand die buiten bereik lijkt, toch enorm geniet van verbinding. Haar verborgen verlangen tot verbinding komt tot uiting! Mag dit jou inspireren bij je volgende bezoek.

Naomi Feil noemt haar natuurlijke en liefdevolle manier van contact maken Validation. Zij gaat ervan uit dat onverwerkte gebeurtenissen bij ouderen naar boven komen. Als zij hierin niet bijgestaan worden, leidt dit tot terugtrekken en zelfs vegetatie. Het is dan ook belangrijk hun belevingswereld en gevoelens “te bevestigen”. Ze maakt contact vanuit het gevoel.

De taal van het gevoel is universeel. Die mogen we vaker later spreken! ( lees ook mijn eerdere blog “Help op bezoek bij een dierbare met dementie”)

Naomi maakt in onderstaande video gebruik van muziek die voor mevrouw Wilson zeer bekend is. In haar geval is dat Gospel muziek.

Wat nu als jouw bekende ook een verborgen verlangen tot verbinding zou hebben?

Welke muziek zou jij kunnen gebruiken om contact te maken? Zongen jullie vroeger samen graag een lied?

Volg nauwlettend wat Naomi met ons deelt en kijk het vooral af tot einde. Daar volgde mijn tranen.

Lees verder “Cadeautip voor je dierbare met dementie”

Help! Op bezoek bij een dierbare met dementie

Jouw familielid of kennis heeft dementie en eigenlijk weet je je geen raad. Je komt op visite in het verpleeghuis, maar je wordt niet herkend. Of hij/zij is zo naar binnen gekeerd dat je niet het gevoel hebt dat je poging tot contact binnen komt. Misschien doet het je zelfs zeer dat deze persoon nog wel bestaat, maar tegelijkertijd zo onbereikbaar voelt.

Met dit blog bied ik mijn perspectief op dementie en geef ik een optie aan hoe jouw bezoek van grote waarde kan zijn voor jouw dierbare en uiteindelijk ook voor jezelf.

Onmacht

Lees verder “Help! Op bezoek bij een dierbare met dementie”

Sensualiteit is geen zonde

Dit is deel 3 van een reeks over de framedrum, het goddelijk vrouwelijke, onze cyclus, het verleden en het heden. Deel 1 belichtte waar de blokkade op expressie bij vrouwen vandaan komt. In dat blog beschreef ik hoe de Godinnen cultuur ten onder ging en plaats maakte voor verering van 1 mannelijke god. Deel 2 ging in op de emotionele reactie die deze inzichten te weeg brachten. Ik heb dit vanuit het perspectief van een cyclus beschreven.

Dit derde deel is een reisverslag van mijn bezoek aan de godinnen tempels in Cyprus, “de Aphrodite route”. Cyprus is naast Kreta het eiland waar de meeste vondsten zijn gevonden die wijzen op de Godinnenverering. Mag mijn reisverslag in jou wakker maken, dat het oké is om te dansen, je sensualiteit te vergroten en jezelf tot expressie te brengen .

Amathous
Lees verder “Sensualiteit is geen zonde”

Wedergeboorte van de Godin

Vervolg op het vorige blog ‘Waar komt de blokkade op expressie vandaan?’

Het vorige blog gaf antwoord op de vragen:
“waarom waren vrouwen verbonden met de framedrum?” en “waarom weten we hier niets over?”.

De opkomst van het Christendom en het daaruit voorkomende verbod op heidense gebruiken, nieuwe denkmodellen, onze huidige kalender en de verstedelijking zorgden voor grote veranderingen. I.p.v. een cyclisch wiel werd het leven een eng pad, met een veroordeling van God op het einde.  Door deze nieuwe manier van leven verdween (door de meerderheid) de herinnering aan een cyclisch leven, in verbinding met de natuur en de framedrum als middel.

Gelukkig keert de interesse in de cyclus van het leven terug!

Dood en wedergeboorte

Lees verder “Wedergeboorte van de Godin”

Waar komt de blokkade op expressie bij vrouwen vandaan?

Komende vakantie zal ik in Cyprus de overblijfselen bezoeken van een Godinnen tempel. Deze behoorde tot een cultuur waarin de vrouwen spiritueel leiders waren. Het boek “En de drummers waren vrouwen- een spirituele geschiedenis van het ritme” heeft mijn interesse daarin gewekt.

De schrijfster (Layne Redmond, zelf een drumster) heeft archeologisch onderzoek gedaan en beschrijft in dit boek haar bevinden op o.a. de vragen: “waarom waren vrouwen verbonden met de framedrum?” en “waarom weten we hier niets over?”.

In dit blog deel ik haar antwoorden op deze vragen, maar dan samengevat. Voor diepgang en prachtige illustraties raad ik je aan het boek zelf te lezen. Wat er gebeurt is in de verre geschiedenis, heeft voor mij voelbaar diepe sporen achter gelaten. En blokkades in expressie zie ik volop om me heen, of het nu om dans gaat, spreken, zingen of muziek maken.

Lees verder “Waar komt de blokkade op expressie bij vrouwen vandaan?”

One day- there will be no war

De tranen stroomden over mijn wangen. Ik wilde graag meezingen, maar de brok in mijn keel liet maar een paar klanken toe.

Koolalum is een sociaal muzikaal initiatief. Hij brengt massa’s mensen vanuit verschillende culturen bijeen om samen te zingen. Het lied “One day” wordt 3 talig gezongen door joodse mensen, moslims en christenen.

Beluister en voel de vibe zelf .

Het raakt het diepste verlangen naar Vrede

“All my life I´ve been waiting for
I´ve been praying for
For the people to say
That we don´t wanna fight no more
They´ll be no more wars
And our children will play
One day…”

Die ene dag in de toekomst begint bij onze gedachten, intenties en daden van vandaag.

Lees verder “One day- there will be no war”

Dans voor creatie

Geboorte als metafoor
Met z’n allen “geven we continue geboorte”, niet per se aan een kind. Alles wat jij doet, zegt en zelfs denkt heeft consequenties. Het leidt elk moment tot een Nieuw Nu dat jij hebt geschapen binnen jouw realiteit. 

Denk ook eens aan project. Het eindresultaat is er niet opeens gekomen. Het begon met een zaadje in jou, je hebt het bij je gedragen. Om het resultaat geboren te laten worden heb je een proces afgelegd. Je hebt hiervoor dingen “wel” gedaan en dingen “gelaten” dat kunnen handelingen of acties zijn geweest, maar denk ook aan je plek innemen.

Fotografe Justina van Baal

Bewust scheppen en eerlijke communicatie

Lees verder “Dans voor creatie”

Menstruatie herberg

Vorig jaar tijdens mijn menstruatie zag en voelde ik een visioen. Hoe geweldig zou het zijn als er een plek is om de wijsheid van je lichaam te volgen en verzorgd te worden tijdens (een gedeelte van) je menstruatie?

Ik logeerde bij een vriendin toen ik in de vroege ochtend wakker werd van de stekende pijn in mijn buik. Mijn bloeding zat eraan te komen. Ik zat zo lang op het toilet dat ze kwam vragen hoe het ging. Dat kwam goed uit want ik kon wel wat hulp en support gebruiken. Ik had diarree en had een emmer nodig om tegelijkertijd over te geven.

Ik was diep ontroerd. Ze blijf er voor mij zijn, ondanks mijn stank. Dit was voor het eerst dat ik me niet alleen en onbegrepen voelde tijdens mijn menstruatiepijn. Ik weet van ellende vaak niet waar ik het zoeken moet, mijn energie schiet dan elke kant op. Alhoewel ik zelf toch voldoende technieken ken, voelde ik me te verloren om mij deze te herinneren. Dankzij haar begeleiding kon ik gecenterd blijven en diep in -en uit ademen. Op deze momenten was de pijn bijna weg.

Op dat moment kwam een diepe herinnering boven dat vrouwen in vroegere tijden te samen waren tijdens de menstruatie. Dat je als vrouw dan niet hoefde te werken, dat je tijd kreeg om naar binnen te keren. Het zou toch geweldig zijn als ook in onze tijd er een plek zou zijn waar je verzorgd zou worden. Waar je herinnert wordt aan de kracht van je maanstonden, je levenscheppende kracht en de verbinding met Moeder Aarde en het Universum. Er zijn wel vrouwencirkels, zoals de Rode Tent. Maar ik bedoel specifiek om te verblijven tijdens je menstruatie.

Lees verder “Menstruatie herberg”